Договір оферта

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Публічна оферта про надання послуг доступу до сервісу zakazchik.net

 Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників.

 ФОП Сіянко Вадим Олександрович - код ЄДРПОУ 3054721154, (далі – Посередник) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Клієнту), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

СЛОВНИК ПОНЯТЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Клієнт – будь-яка дієздатна особа, яка прийняла ці умови користування сервісом, здійснивши Замовлення товарів, від імені якої Посередник купує товари у Продавця,

Купівля – процес купівлі і оплати замовлення Посередником у Продавця,

Посередник – ФОП Сіянко Вадим Олександрович, код ЄДРПОУ 3054721154, зареєстрований в м. Черкаси, який приймає Замовлення від Клієнтів.

Договір – цей документ, що визначає правила надання та використання послуг, які Посередник пропонує Клієнтам. Договір визначає права та обов’язки Клієнта і Посередника,

Продавець – будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює продаж товару Клієнту і зареєстрована на території Європейського Союзу, Великобританії, Туреччини, США або Китаю.

Сервіс – cукупність послуг, продуктів та програмного забезпечення, запропонованих Посередником Клієнту

Замовлення – розпорядження Клієнта про викуп Посередником конкретних товарів у Продавця. Кожне замовлення має свій унікальний номер, список замовлених товарів, ціну за одиницю і загальну вартість.

Перевізник – логістична компанія, яка здійснює доставку посилок із Європи, США чи Китая.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Посередник, в рамках послуги з посередництва, від імені та на користь Клієнта купує товари у Продавця та сплачує оплати, пов’язані з доставкою товару в Україну.

1.2. Посередник, в рамках послуги з посередництва, не сплачує за Клієнта митні збори та ПДВ з імпорту за замовлення та відправлення товару на адресу Клієнта.

1.3. Щоразу, коли Клієнт робить Замовлення, вважається, що він надав Посереднику довіреність такого змісту: «Я надаю – Сіянко Вадиму Олександровичу довіреність на здійснення від мого імені і на мою користь покупки, а також на оплату від мого імені ціни і вартості доставки товару в Україну. Я дозволяю Посереднику передавати Продавцю від мого імені отримані від мене грошові кошти. Посередник має право діяти тільки в межах наданої йому довіреності.»

1.4. За свої послуги Посередник утримує з Клієнта винагороду згідно з тарифами, розміщеними на сайті zakazchik.net

1.5. Клієнт погоджується з тим, що Посередник має право залучати третіх осіб для виконання своїх обов'язків у рамках цього Договору.

1.6. Посередник залишає за собою право вносити зміни до цього Договору, тарифів та умов надання послуг в односторонньому порядку, у зв'язку з чим Клієнт зобов'язується регулярно відстежувати зміни в Договорі, розміщених на сайті zakazchik.net

1.7. Клієнт приймає умови даного Договору та приєднується до нього шляхом перерахування коштів на реквізити, що вказані на сайті zakazchik.net

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

2.1. Для отримання послуг Клієнт надає замовлення з самостійно знайденими товарами.

2.2. Клієнт зобов’язаний своєчасно та повністю сплатити вартість замовленого товару, вартість доставки до України та комісію Посередника.

2.3. Клієнт має право скасувати замовлення до моменту здійснення ним оплати за послугу.

2.4. Клієнт несе особисту відповідальність за вибір товару у обраного ним Продавця, розмір, колір, технічні характеристики та/або інші властивості і характеристики товару. Посередник може звернути увагу Клієнта на наявність ризиків, пов’язаних із замовленням. Асортимент, кількість, якість зареєстрованого та оплаченого Клієнтом замовлення, його відповідність встановленим нормам та правилам країни походження, відправлення та/або доставки обираються та підтверджуються Клієнтом самостійно та без участі Посередника.

2.5 Користуючись послугами Посередника для купівлі та пересилання товарів, Клієнт підтверджує, що товар купується для особистого використання виключно з мирною метою.

2.6 Клієнт зобов'язується не зв'язуватися з Продавцями (інтернет-магазинами) безпосередньо з питань, що стосуються товарів, викуплених для нього Посередником. При покупці товару для Клієнта учасниками угоди є Посередник та Продавець (інтернет-магазин), тому Клієнт має право звертатися для уточнення інформації до Посередника, який, у свою чергу, запитує дані у Продавця та повідомляє їх Клієнту.

2.7. Клієнт на вимогу Посередника зобов’язується (при необхідності) надати копії документів, що підтверджують особу.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА

3.1. Посередник зобов’язаний зберігати конфіденційність персональних даних Клієнта, і не розголошувати їх третім особам, за винятком випадків, коли це необхідно для виконання умов Послуги.

3.2. Посередник зобов’язаний прийняти Замовлення в робочі дні протягом 24 годин з моменту надходження Замовлення та повідомити Клієнту через Сервіс Виконавця про прийняття замовлення або відмову від прийняття Замовлення, якщо з якихось причин воно не може бути виконане.

3.3. Посередник може контактувати з Клієнтом за допомогою електронної кореспонденції, а також телефонії та інших засобів комунікації, яка використовується в Сервісі Виконавця, для одержання та уточнення деталей Замовлення. Час виконання Замовлення може збільшуватися на період одержання від Клієнта повної інформації про Замовлення.

3.4. Відсутність зворотного зв’язку від Клієнта протягом більше 7 календарних днів з моменту відправки йому запиту є підставою для скасування Замовлення.

3.5. Посередник не несе відповідальності за вибір Клієнтом товару, його якості, розміру, коліру, технічних характеристик та/або інших властивостей і характеристик товару, а також за вибір Продавця та час доставки Продавцем замовлення до складу Перевізника.

3.6. Посередник має право публікувати на сайті zakazchik.net та у соціальних мережах письмові відгуки Клієнта, залишені ним в особистих повідомленнях до Посередника або в інших сервісах де є така можливість.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ

4.1.1. Розміщення замовлення Посереднику на придбання товарів можливе через сервіс приймання замовлень Bunddler або Shopo.

4.1.2. При оформленні Замовлення Клієнт зобов'язаний вказати ціну товару, його колір та розмір.

4.1.3. У разі відсутності замовлених товарів на складі Продавця, Посередник має право анулювати зазначений товар із Замовлення Клієнта та повідомити його про це.

4.1.4. У випадку, якщо Продавець не відправив товар, Посередник намагається зробити все, що від нього залежить для повернення сплачених коштів, але не гарантує їх повернення і, у цьому випадку, не компенсує втрати Клієнта. Продавця обирає Клієнт та за його дії Виконавець відповідальності не несе.

 

4.2. ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ

4.2.1. Оплата замовлення здійснюється на реквізити, що вказані на сайті zakazchik.net

4.2.2. У разі, якщо дійсна ціна Товару, встановлена Продавцем на сайті інтернет-магазину, відрізняється від ціни, зазначеної Клієнтом у Замовленні, Посередник інформує про це Клієнта для підтвердження або анулювання замовленого Товару. При неможливості зв'язатися з Клієнтом це замовлення на покупку Товару вважається анульованим.

4.2.3. При оплаті послуг Посередника Клієнт зобов'язується оплачувати будь-які комісії банків-посередників та/або платіжних систем, що виникають у зв'язку з цим.

 

4.3. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ

4.3.1. Клієнт має право вимагати повернення товару Продавцю, після здійснення його викупу, до моменту доставки товару на склад Перевізника в країні де знаходиться Продавець.

4.3.2. У разі повернення товару, вартість доставки від складу Перевізника до Продавця оплачується Клієнтом.

4.3.3. Повернення товару, який вже доставлений в Україну, можливий, якщо за умовами Продавця термін повернення товару складає більше 60 днів від моменту отримання посилки на складі Перевізника.

Витрати на доставку товару із Україну в країну Продавця, оплачує Клієнт.

4.3.4. Повернення коштів Клієнту здійснюється після повного повернення вартості товару Продавцем Посереднику.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, які учасник не міг ні передбачити, ні запобігти. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, епідемія та інші явища природи, а також війна чи воєнні дії тощо.

5.2. Посередник не несе відповідальності за строки доставки товару від Продавця до Клієнта.

5.3. Посередник не несе відповідальності за якість та комплектацію товарів, що отримав на свій склад від Продавця, а також не надає гарантію на товари.

5.4. Посередник не є власником чи продавцем товарів. Усі марки та товарні знаки, наведені в інтернет-пропозиціях та каталогах, належать правовласникам. Використання марок та товарних знаків, а також вся інформація на сторінках товарів на сайті zakazchik.net має виключно інформаційний характер, не є комерційною пропозицією і служить для ознайомлення користувачів з каталогами зарубіжних інтернет-магазинів.

Для зручності користувачів на сайті zakazchik.net можуть бути посилання на інші веб-сайти. Посередник не бере на себе відповідальності за зміст сторонніх ресурсів.

5.5. Посередник не несе відповідальності за недобросовісність обраних Клієнтом Продавців у випадках: товар висланий із затримкою; товар висланий, але не відповідає опису; товар неробочий (хоча заявлений як робочий); товар взагалі не висланий.

5.6. Клієнт зобов'язується не робити Посередника відповідачем за будь-якими зобов'язаннями та витратами, пов'язаними зі збитками, завданими Клієнту внаслідок дії третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись Продавцем, Поштовими та Кур'єрськими службами, платіжними системами.

5.7. Посередник відшкодовує збитки Клієнта за його заявою лише у випадку, якщо заявлені збитки стали результатом помилок Посередника, допущених при наданні послуги.

5.8. Посередник не приймає Замовлень на наступні товари:

 • монети, банкноти, валюти або будь-які цінні папери на пред’явника, дорожні чеки, платина, золото або срібло (оброблені чи ні), дорогоцінні камені, ювелірні вироби та інші цінності;
 • небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям або майну, а також призвести до забруднення або пошкодження інших поштових відправлень або обладнання;
 • наркотики та психотропні речовини, або інші незаконні одурманюючі речовини, заборонені в країні призначення та відвантаження;
 • вогнепальна зброя та боєприпаси, холодна зброя та інші предмети, призначені для атаки або захисту;
 • вибухові, легкозаймисті або радіоактивні речовини;
 • знешкоджені вибухові пристрої та військова техніка, в тому числі знешкоджені гранати, снаряди та інші подібні предмети, а також копії цих пристроїв і предметів;
 • речовини, що викликають інфекцію;
 • живі тварини і рослини;
 • насіння і розсада;
 • продукти, які швидко псуються;
 • предмети, що становлять національну, історичну або культурну спадщину;
 • алкоголь і тютюнові вироби;
 • ліки та фармацевтичні препарати;
 • речі з крихких, ламких матеріалів та речі з коротким терміном придатності;
 • предмети непристойного і аморального характеру;
 • інші предмети, ввезення яких заборонено до країн відповідно до законодавства та актів Всесвітнього поштового союзу.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір діє з дати опублікування на сайті zakazchik.net

6.2. Цей Договір надається клієнтам для ознайомлення та наступного їх прийняття безкоштовно на сайті zakazchik.net. Клієнти мають право переглянути його у будь-який час, а також роздрукувати.

6.3. Всі інші питання, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.